13 december 2015

Privacy by design

Privacy by design wordt aangemoedigd door de Autoriteit Persoonsgegevens en staat als een van de principes aan de basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat u al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) ten eerste aandacht besteedt aan privacy verhogende maatregelen en ten tweede rekening houdt met dataminimalisatie.

Wat vaak vergeten wordt is om het belang van de organisatie in het oog te houden en rekening te houden met wat de organisatie nu en mogelijk in de toekomst met deze gegevens wil doen. Het gaat immers meestal niet fout bij het verzamelen van de gegevens, maar pas veel later wanneer deze gegevens voor (andere) toepassingen worden gebruikt.

Het is daarom belangrijk om niet alleen te zorgen dat de privacy is geregeld, maar ook de wijze waarop u nu en in de toekomst de gegevens kan gebruiken en dit eventueel (later) nog kunt aanpassen.

Wij helpen u graag uw privacy zo in te richten zodat deze uw strategie nu en in de toekomst niet in de weg staat. Neem contact op voor een persoonlijk gesprek.

“The beginning is the most important part of the work.” Plato