13 december 2015

Governance met resultaat

De bedoeling van Governance

In de visie van OPEN@DVIES dient governance wezenlijk bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast heeft de governance invloed op de bedrijfscultuur. We kijken daarom niet alleen waar de organisatie aan moet voldoen, maar ook wat je ermee kan en wil bereiken.

Het woord governance is afgeleid van het Griekse werkwoord κυβερνάω (kubernáo) wat sturen betekent en werd voor het eerst in de metaforische betekenis gebruikt door Plato. Vervolgens werd het doorgegeven in het Latijn en vandaar naar vele andere talen.

Deze oorspronkelijk definitie van governance verwijst naar het sturen op resultaat. Wanneer je naar de huidige toepassing van governance kijkt, wordt meestal de nadruk gelegd op “checks and balances”. Hierdoor wordt gemakkelijk vergeten dat dit uitsluitend goed functioneert wanneer het gewenste (eind)resultaat niet uit het oog wordt verloren.

Goede “checks and balances” sluiten daarom niet alleen aan op de strategie van de organisatie, maar integreren ook externe normen als integraal onderdeel van de governance van de organisatie. Indien de medewerkers zich niet uitspreken over wat er nodig is om good governance toe te passen in de dagelijkse werkzaamheden blijven dit vooral extrinsieke drijfveren. Het gevaar bestaat dan dat de nadruk gericht blijft op het afleggen van ‘cosmetische verantwoording’. Door een dergelijke focus op het leveren van de juiste vinkjes klopt het procedureel misschien wel, maar zegt dit niets over de daadwerkelijk governance.

 

OPEN@DVIES werkt daarom altijd vanuit de bedoeling van de organisatie. De governance blijft belangrijk, maar is niet dominant sturend maar ondersteunend. De sturing ligt bij de mensen.

Wij helpen u graag met de inrichting van uw governance vanuit de bedoeling. Neem contact op voor een persoonlijk gesprek.

“good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws”Plato