13 december 2015

Integrale aanpak kwaliteit en audit

““Excellence” is not a gift, but a skill that takes practice. We do not act “rightly” because we are “excellent”, in fact we achieve “excellence” by acting “rightly”.” Plato

Onze overtuiging is dat een effectief kwaliteitsbeleid integraal onderdeel is van good governance. Hiervoor hebben we een model ontwikkeld dat uitgaat van de verwachting van de klant. Op basis hiervan kunnen de medewerkers vanuit de doelstelling van de organisatie de klantbeleving bijsturen.

Daarnaast wil je als organisatie grip hebben op je processen. Hierin heeft audit een belangrijke rol. De kwaliteit van een product of proces moet niet een toevallige uitkomst zijn, maar iets wat een logisch gevolg is van de beheersing van het proces. Dit systeem werd in Japan, met name door Toyota, geperfectioneerd in het Toyota Production System (ook wel lean production genoemd), waarbij een vast doel van het gehele bedrijf is de kwaliteit continu te verbeteren. Ook total quality management en de kwaliteitscirkel van Deming zijn hierop gebaseerd.

Outsourcing, de constante druk op kostenbeheersing, de impact van IT, het streven naar efficiency, het vinden en behouden van toptalent en de veranderende wetgeving, terwijl de onderneming wel “in control” moet blijven, maken de auditfuncties steeds ingewikkelder. OPEN@DVIES heeft ervaring met de inbedding van uw auditfunctie in bestaande staffuncties ter ondersteuning en vereenvoudiging van de rol van de externe auditor en verbetering van uw eigen Quality Assurance.

Wij helpen graag bij de inrichting en beoordeling van een adequaat Kwaliteitsmanagement systeem, het Enterprise Risk Management systeem, Quality Assurance Assessments, Training en talentontwikkeling. We kijken daarbij niet alleen naar de kwaliteitsmanagement en audit functie, maar ook naar ondersteuning van andere functies om hun bijdrage aan de realisatie en sturing op doelstellingen te verbeteren (Key Performance Indicators). Neem contact op voor een persoonlijk uitleg van ons kwaliteitsmodel.